Scene study sa Anom Vilenicom

Radom na scenama za dva do tri lika iz klasičnih i suvremenih komada polaznici će savladati osnove glume, upoznati se s elementima dramske situacije te kako izgraditi lik zadan tom situacijom.

Savladane scene će se na kraju rada u lipnju javno prikazati. Savladat ćete osnovne elemente glume od “glume u svoje ime” do razvoja lika, naučiti o različitim žanrovima u glumi, te osvijestiti svoj stil. 

 

 

Character study sa Berislavom Tomičićem

Intenzivne radionice sa glumcem Berislavom Tomičićem pomoći će vam da upoznate same sebe, da naučite izgraditi karakter i udahnuti mu život i vjerodostojni prikaz na
sceni.

 

Rad na karakterima uključuje:

  • razumijevanje i kreacija karaktera
  • kreiranje dramskog lika kroz improvizacije
  • život karaktera unutar drame
  • prepoznavanje ciljeva i motivacije karaktera
  • samostalno pronalaženje načina za ispunjenje motivacija karaktera
  • karakteri u međusobnim odnosima
  • kreiranje fizičkog postava karaktera.