Scene study sa Anom Vilenicom

Radom na scenama za dva do tri lika iz klasičnih i suvremenih komada polaznici će savladati osnove glume, upoznati se s elementima dramske situacije te kako izgraditi lik zadan tom situacijom.

Savladane scene će se na kraju rada u lipnju javno prikazati. Savladat ćete osnovne elemente glume od “glume u svoje ime” do razvoja lika, naučiti o različitim žanrovima u glumi, te osvijestiti svoj stil. 

Termin radionice je svake druge subote u mjesecu od 10 do 14 sati.

 

Character study sa Berislavom Tomičićem

Intenzivne radionice sa glumcem Berislavom Tomičićem pomoći će vam da upoznate same sebe, da naučite izgraditi karakter i udahnuti mu život i vjerodostojni prikaz na
sceni.

 

Rad na karakterima uključuje:

  • razumijevanje i kreacija karaktera
  • kreiranje dramskog lika kroz improvizacije
  • život karaktera unutar drame
  • prepoznavanje ciljeva i motivacije karaktera
  • samostalno pronalaženje načina za ispunjenje motivacija karaktera
  • karakteri u međusobnim odnosima
  • kreiranje fizičkog postava karaktera.

Radionice će se odvijati petkom od 18 do 20 sati u prostorima Točke, Kninski trg 4.

 

Scenski govor sa Nikolom Kranjčevićem

Radionica je podijeljenja u dva stupnja. Prvi, osnovni stupanj pomaže jačanju glasa, riješavanju treme, uklanjanju nazalnosti,poboljšanju dikcije i osnaživanju govora.

Drugi, napredni stupanj, je za sve one koji su završili prvi stupanj naše radionice Scenskog govora gdje će dalje raditi na izražajnosti glasa, poboljšavat će dikciju kod čitanja teksta i razvijat će glumački glas. Na drugom stupnju voditelj će i detektirati govorne poteškoće i pomoći će individualnim savjetima svakom od polaznika.

Preporučena je svim glumcima, nastavnicima, voditeljima i sličnim zanimanjima koji u svom svakodnevnom radu koriste svoj glas.

Termini radionice dostupni su na https://www.facebook.com/TockaNaI/