REDOVNE DRAMSKE RADIONICE / 10.09.-10.07. /[1]

(početnička i napredna grupa 1. stupanj)

2500 kn
REDOVNE DRAMSKE RADIONICE / 10.10.-10.07. /

(početnička i napredna grupa 1. stupanj)

2250 kn
REDOVNE DRAMSKE RADIONICE / 10.09.-10.07. /

(napredna grupa 2. i 3. stupanj)

2700 kn
REDOVNE DRAMSKE RADIONICE / 10.10.-10.07. /

(napredna grupa 2. i 3. stupanj)

2430 kn
RADIONICA SCENE STUDY ANE VILENICE

/ 10.09.-10.12. /10.12.-10.03. / 10.03. – 10.06. / [2]

900 kn
RADIONICA SCENE STUDY ANE VILENICE (za polaznike još jedne radionice)

/ 10.09.-10.12. / 10.12.-10.03. / 10.03. – 10.06. /

450 kn
RADIONICA RAD NA KARAKTERU / 10.09.-10.12. /

10.12.-10.03. / 10.03. – 10.06. /

900 kn
RADIONICA RAD NA KARAKTERU (za polaznike još jedne radionice)

/ 10.09.-10.12. / 10.12.-10.03. / 10.03. – 10.06. /

450 kn
POHAĐANJE DVIJE REDOVNE RADIONICE / 4 SATA TJEDNO / 3750 kn
RADIONICA SCENSKOG GOVORA [3] 100 kn
RADIONICA SCENSKOG GOVORA (za članove Točke na i) 50 kn
TJEDNI INTENZIVI 50 kn
TJEDNI INTENZIVI (za članove Točke na i) 30 kn
INDIVIDUALNI SAT (s voditeljem po izboru) 200 kn

 

[1] Sve radionice mogu se platiti u maksimalno 8 rata, zaključno sa 15.04.2018. godine. Broj rata polaznik odabire sam u dogovoru sa produkcijom, a potvrdu o uplati dostavlja na e-mail adresu produkcija@uo-tockanai.hr. Svaki polaznik pri upisu i odabiru rata dobiva točni iznos svake rate i rokove za uplatu. U slučaju jednokratnog plaćanja, polaznik ostvaruje popust od 10%

[2] Radionica Scene study Ane Vilenice i radionica Rad na karakteru se održavaju u tromjesečnim ciklusima. Svako tromjesečje iznosi 900 kuna.

[3] Radionica Scenskog govora se održava jednom mjesečno, te traje 2 sata.