1. Tekst /glumac/ lik/ uloga (program za polaznike s iskustvom)

Radionica je namijenjena svima koji žele otkriti rad na ulozi kroz raznovrsne tekstualne predloške. Idealna za rad na monolozima, pripreme za audicije ili glumačke akademije. Na kraju radionice postoji mogućnost oglednog sata ili produkcije uz dogovor s voditeljem. Teme koje radionica obrađuje su:

STRUKTURA PRIZORA:

-učenje o važnosti prostora, vremena, dramska napetost, učenje o strukturi dramskog prizora i drame, monolog, dijalog

RAD NA LIKOVIMA:

-razumijevanje i kreacija dramskog lika, kreiranje dramskog lika kroz improvizacije, život lika unutar drame, prepoznavanje ciljeva i motivacije lika te samostalno pronalaženje načina za ispunjenje tih ciljeva , likovi u međusobnim odnosima, kreiranje fizičkog postava lika i stvaranje uloge

RAD NA TEKSTU

-upoznavanje s književnim rodovima, upoznavanje s zakonitostima poezije, upoznavanje sa zakonitostima dramskog djela

-čitanje odnosa unutar dramskog djela, upoznavanje s skrivenim znaćenjima unutar teksta

-kreiranje likova iz tekstualnog predloška

2. Rad na predstavi

Radionica je namijenjena polaznicima koji su savladali osnove kazališnog medija i žele produbiti svoje znanje usvajanjem procesa stvaranja predstave i razvijanjem osjećaja za ansambl. Cilj ove radionice je pružiti polaznicima uvid u rad  ansamblu te podučiti ih zakonitostima rada na predstavi u okviru ansambla.

Teme koje radionica obrađuje su:

– uprizorenje dramskog djela iz klasične ili suvremene svjetske i hrvatske književnosti

  -razvijanje odnosa između likova

-odnosi lika u prostoru i vremenu

-postizanje prirodnosti u govoru zahtjevnijih literarnih cjelina (Shakespeare, poezija u stihu)

-razvijanje kritičkog, analitičkog i metaforičkog mišljenja kroz kazališni medij

-razvijanje sposobnosti prevođenja scenskih znakova iz jednog sustava u drugi ( konkretno- apstraktno, verbalno- tjelesno, subjekt- prostor, vizualno- auditivno, unutarnje- vanjsko…),

-zadaci kreiranja dramskih elemenata na temelju izvora različitih umjetničkih medija ( od slike, skulpture, glazbe do lika, situacije, atmosfere, odnosa), improvizacija, dirigirana improvizacija, mimske vježbe, snimanje kamerom, vježbe različitih glumačkih metoda, vježbe samoosjećanja i koncentracije,

– rad u grupi, odnosno timski rad na predstavi