GLUMAČKA IGRA I KREACIJA

Rad u grupi je intenzivan period praktičnog i iskustvenog rada. Cilj rada je početnike upoznati sa vlastitim potencijalima i izvorima koji vode prema kreaciji unutar glumačke igre.

Rad se sastoji od :

a) zagrijavanja i glumačkog treninga- zagrijavanje se sastoji od osnovnih glumačkih vježbi i igara za zagrijavanje tijela, upoznavanje grupe, rada na glasu, imaginiciji (mašti ), izražavanju  i artikulaciji vlastitih emocija, relaksaciji, lakoći itd.

b) tematski odabranih vježbi –svako nalaženje će obrađivati jednu ili više ‘’tema’’, a temama ćemo pristupati kroz iskustveni rad na vježbama, osnovne teme kojima ćemo se baviti: perspektive, akcija ( djelovanje, radnja ), sukob ( drama ), imaginacija (mašta), stav itd.

c) rada na vlastitim etidama, scenama i improvizacijama – svaki polaznik će raditi na vlastitioj glumačkoj etidi ili monologu i na sceni iz nekog dramskog teksta ili vlastitog teksta