Kampanja “Kazalište i mladi” organizirana od strane umjetničke organizacije i kazališta Točka na i pokrenuta je sa ciljem popularizacije kazališta kod studenata na njima pristupačan način, koristeći kao jednu od metoda pristup generacijske edukacije. Planirano trajanje programa je od 12. do 14.06.2018, u prostoru Kino Forumu u Domu Stjepana Radića.

Cilj ove kampanje je približiti kazališnu djelatnost studentima. Ovom kampanjom želimo staviti naglasak na zabavu jer smatramo da mlade zanima i ta funkcija kazališta kao ustanove.

Interakciju sa publikom smatramo prioritetom, a primarni naglasak je stavljen na edukaciju: kako mlade, ciljano studente, potaknuti da promišljaju i stvaraju u lokalnoj zajednici.

Kampanja “Kazalište i mladi” će tako za svoj pristup ciljanoj publici upotrijebiti formate:

  • kazališnih izvedbi u strukturama koje zadovoljavaju zahtjeve izvedbe (klasika i suvremenih autora)
  • okruglih stolova, diskusija, tribina (u kojima uz sudjelovanje eksperta iz struke publika je pozvana da sudjeluje i komentira)
  • dramskih radionica (rad na stvaralaštvu znamenitih domaćih i stranih autora)
  • suradnje sa interdisciplinarnim strukama i smjerovima (potiče se suradnja studenata sa različitih fakulteta – npr. Filozofskog fakulteta, ADU, Hrvatskih studija, TTF-a…)
  • medijske promidžbe i kampanje preko različitih formata (TV, radio, novine, plakati, letci…), sa naglaskom na on-line marketing kako bi efikasnije doprli do ciljanih skupina
  • organiziranja festivala i izlaganju cjelokupnog rada, sa naglaskom na dostupnost svima (prihvatljive cijene ulaznica – fokus je na edukaciji)