Kampanja “Kazalište i mladi” organizirana od strane umjetničke organizacije i kazališta Točka na i pokrenuta je sa ciljem popularizacije kazališta kod studenata na njima pristupačan način, koristeći kao jednu od metoda pristup generacijske edukacije.

Cilj ove kampanje je približiti kazališnu djelatnost studentima. Ovom kampanjom želimo staviti naglasak na zabavu jer smatramo da mlade zanima i ta funkcija kazališta kao ustanove.
Interakciju sa publikom smatramo prioritetom, a primarni naglasak je stavljen na edukaciju: kako mlade, ciljano studente, potaknuti da promišljaju i stvaraju u lokalnoj zajednici.

Interakciju sa publikom smatramo prioritetom, a primarni naglasak je stavljen na edukaciju: kako mlade, ciljano studente, potaknuti da promišljaju i stvaraju u lokalnoj zajednici 🙂

 

U četvrtak 07.06.2018. u 18:00 počinje prezentacija projekta u caffe baru Botaničar, a poslije je za glazbeni program zadužen NIOBE.

Planirano trajanje programa je od 12. do 14.06.2018, u prostoru Kino Forumu u Domu Stjepana Radića, Klubu studenata Filozofskog fakulteta i prostoru Točke na i, Kninski trg 4.