12342345_1016248531758543_8464919331530718404_n

Dramska grupa ponedjeljkom voditeljice Petre Vukelić ( Glumačka igra i kreacija) kreće 7.11. od 20 -22h. Tko se nije prijavio ima još tjedan dana vremena jer smo produžili upise do 14.11.2016. Prijaviti se možete na tocka.tockanai@gmail.com ili 098 178 50 55.

Opis radionice:

Rad u grupi će biti intenzivan period praktičnog i iskustvenog rada. Cilj rada je upoznati i istražiti vlastite potencijale i izvore koji vode prema kreaciji unutar glumačke igre. Rad se sastoji od :

a) zagrijavanja i glumačkog treninga ( zagrijavanje se sastoji od osnovnih glumačkih vježbi i igara za zagrijavanje tijela, upoznavanje grupe, rada na glasu, imaginiciji (mašti ), izražavanju i artikulaciji vlastitih emocija, relaksaciji, lakoći itd. )
b) tematski odabranih vježbi ( svako nalaženje će obrađivati jednu ili više ‘’tema’’, a temama ćemo pristupati kroz iskustveni rad na vježbama, osnovne teme kojima ćemo se baviti: perspektive, akcija ( djelovanje, radnja ), sukob ( drama ), imaginacija (mašta), stav itd.)
c) rada na vlastitim etidama, scenama, improvizacijama… ( svaki polaznik će raditi na vlastitioj glumačkoj etidi ili monologu i na sceni iz nekog dramskog teksta ili vlastitog teksta )